ഡാ, തടിയാ.

Image

ഡാഡികൂളും സോള്‍ട്ട് ആന്റ് പെപ്പറും 22 ഫീമെയില്‍ കോട്ടയവും കഴിഞ്ഞ് ആഷിഖ് അബു കൂളായി പുതിയ കഥയും പരീക്ഷണവുമായി വീണ്ടും എത്തുകയാണ്; ‘ഡാ തടിയ’നിലൂടെ. ഏതൊരു തടിയനും കേള്‍ക്കാന്‍ സാധ്യതയുളള വിളിയാണ് ഡാ തടിയാ. കളിയാക്കിയും സ്‌നേഹത്തോടെയും പലരും അങ്ങനെ വിളിക്കും. ശരീരം കുറച്ചു വലുപ്പമുളളവരുടെ ജീവിതത്തില്‍ നടക്കുന്ന കുറച്ചു കാര്യങ്ങളുടെ രസകരമായ ആവിഷ്‌ക്കാരമാണ് ഡാ തടിയനിലൂടെ ആഷിഖ് അബു സ്‌ക്രീനിലെത്തിക്കുന്നത്.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s