അറുപത് ലക്ഷം ഫേസ്ബുക്ക് യൂസര്‍മാരുടെ വിവരങ്ങള്‍ ചോര്‍ന്നു

അറുപത് ലക്ഷം യൂസര്‍മാരുടെ വിവരങ്ങള്‍ ചോര്‍ന്നതായി ഫേസ്ബുക്ക് അറിയിച്ചു. ഇമെയിലും ഫോണ്‍ നമ്പറുകളുമാണ് ചോര്‍ന്നത്. സാമ്പത്തിക സംബന്ധമായ വിവരങ്ങളൊന്നും ചോര്‍ന്നിട്ടില്ലെന്നും ഫേസ്ബുക്ക് അധികൃതര്‍ വ്യക്തമാക്കി. 

ഫേസ്ബുക്കിലെ, ഡിവൈഐ ( Download Your Information) സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ചവരുടെ വിവരങ്ങളാണ് ചോര്‍ന്നത്. അതേസമയം, യൂസര്‍മാരുടെ സ്വകാര്യ വിവരങ്ങള്‍ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് തങ്ങള്‍ ബാധ്യസ്ഥരാണെന്ന് ഫേസ്ബുക്ക് അധികൃതര്‍ പറഞ്ഞു. പക്ഷേ എത്ര ജാഗ്രത പാലിച്ചാലും ഒരു കമ്പനിക്കും ഇക്കാര്യത്തില്‍ 100 ശതമാനം ഉറപ്പുതരാന്‍ കഴിയില്ല. ഭാവിയില്‍ ഇത്തരം സംഭവങ്ങള്‍ സംഭവിക്കാതിരിക്കാന്‍ ശ്രദ്ധിക്കും. വിവരങ്ങള്‍ ചോര്‍ന്നെങ്കിലും ആരും ഇക്കാര്യത്തില്‍ പരാതി നല്‍കിയിട്ടില്ല. യൂസര്‍മാരുടെ ഉത്തരവാദിത്വമുള്ളതുകൊണ്ടാണ് വിവരം ചോര്‍ന്ന കാര്യം പരസ്യപ്പെടുത്തിയതെന്നും ഫേസ്ബുക്ക് അധികൃതര്‍ വ്യക്തമാക്കി.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s